Безперервна молитва

Ілюстрація — картина М. К. Реріха «Смеркання»

7.-Безперервна-молитва