Вчення Живої Етики
Вчення Живої Етики (в перекладі на російську мову, а в оригіналі воно називається Агні Йога) скоро відмітить ювілей свого появлення. У всякому разі, перші томи були видані без малого сто років тому. Мало сказати, що це було і є явищем, значущості котрого світ ще не тільки не оцінив, але навіть не почав усвідомлювати у своїй більшості. Дуже мала меншість, тільки ті, хто вивчають, саме вивчають, а не просто читають це Вчення, починають усвідомлювати те, без чого майбутнього просто немає.

Немає, та і бути не може. Не тільки тому, що морально-етичний стрижень і духовно-культурна основа людини і людства жодним іншим вченням так не була сформульована. Сформульована у всіх можливих і мислимих аспектах. Сформовані і чітко, доступно показані всі необхідні і достатні шляхи і методи самопізнання людини, а с цим самопізнанням, в ній і через неї – самопізнання Світу. І те, що вінчає, або завершує сенс і суть, і мету Вчення Живої Етики, — це керівництво до дії, котре є ніби матеріалом, з якого все і створюється. І людина, і Світ, і весь наш Космос.

Вчення Живої Етики ні на яке інше Вчення не схоже, ніяке інше Вчення не повторює і не дублює, але і не заперечує, не спростовує жодне з інших попередніх Вчень Світла. Більше того, Вчення Живої Етики практично всі, всі без виключення світлоносні Вчення в себе включає, це той синтез, якого раніше Світ не мав. Ми вже знаємо про те, що нічого, ніде і ніколи не буває випадково. Завершується, а точніше вже завершилась Епоха Пітьми. Те, що ми зараз переживаємо – це її агонія.

Входить, підкреслимо, вже входить в свої права Епоха Світла або Сатья Юга, котра Калі Югу зміняє. Ця подія – епохальна у всіх сенсах і масштабі, не тільки для всього людства Землі, але і для планети. Цим пояснюється і цим визначена поява Вчення Живої Етики, як Вчення епохального, рівного котрому немає, та і не може бути.

Вчення Живої Етики не тільки має вибухово змінити свідомість людства, воно має вирішальне значення і в формуванні не тільки нової свідомості, і не тільки нового людства. Вчення Живої Етики – це те, що забезпечить прихід, розвиток і розквіт Нового Життя, як говорить Великий Владика Шамбали на сторінках Агні Йоги: на Новій Землі, під Новим Небом. Яких висот зможуть досягнути і досягнуть за незліченні віки люди в своїм вдосконаленні, навіть найсміливіша фантазія нині припустити неспроможна, і це цілком зрозуміло.

Агні Йога – це той зв’язок людини і людства з Вищим, котрий буде тільки розвиватись, зміцнюватись і постійно зростати, і цей процес взаємний, і він принесе результати, про котрі ми, нинішні, не можемо і мріяти. І неможливо, і неприпустимо не сказати про Ту, разом з Котрою Великий Владика Шамбали дав нам Вчення Агні Йоги. Олена Іванівна Реріх, Урусваті – Світло Вранішньої Зірки, отримала і ім’я Матері Агні Йоги.

Скільки б ми не намагалися розкрити це явище, або трактувати ці поняття, все буде недостатньо, неточно, неповно і недосконало, як недосконала навіть дуже (як прийнято говорити) продвинута нинішня людина. В своїй Найвеличнішій сім’ї і в тій величезній творчій духовній спадщині, котру ця сім’я принесла людству, роль Матері Агні Йоги – провідна. Це не просто визнавали, але і підкреслювали всі троє чоловіків цієї сім’ї і сам Великий Владика.

Тому ми можемо тільки в безкінечній вдячності, шануванні, визнанні, піднесені і любові мовчки схилити коліна, і низько схилити голову в невимовнім благоговінні перед Тою, Котра врятувала Світ і продовжує це подвижництво і нині. Вчення Агні Йоги, Живої Етики – це і є саме Життя.

Микола Іващенко, Київ, 25. 01. 2018 р.