Відкриття і провозвістя

Ілюстрація — картина С. М. Реріха «Читання рун»

5.-Відкриття-і-провозвістя